انواع عایق و پوشش ها

1- عایق صوتی دیوار داخلی 

2-عایق صوتی  برای کف

3-عایق صوتی دیوار خارجی 

4-عایق صوتی لوله های فاضلاب 

5-عایق صوتی درب

6- عایق صوتی وسیله نقلیه

7-عایق حرارتی تاسیسات 

8- عایق صوتی زیر پارکت 

9-عایق صوتی و حرارتی کانال 

10-عایق حرارتی دیوار داخلی 

11- عایق صوتی زیر کناف 

12- عایق حرارتی پشت بام 

13-عایق حرارتی سقف سوله 

14-پد آکوستیک و جاذب صوت