اینفوگرافیک گام های ۱۰ گانه اخذ پروانه ساختمانی

امروزه مراحل انجام کارهای اداری شکل پیچیده ای به خود گرفته است . در زمینه پروانه ساختمانی نیز این مشکل هم چنان دیده می شود. در همین راستا تیم ساختمان ۱۱۵ ، برای راحتی کار شما عزیزان ، این مراحل که در سایت همشهری آنلاین بود را به صورت اینفوگرافیک مختصر و مفید آماده کرده ایم . شما می توانید این تصویر را بر روش گوشی خود انتقال داده و همیشه همراه داشته باشید.

 

اینفوگرافیک مراحل اخذ پروانه ساختمان

منبع : ساختمان 115