دلایلی که باعث میشود osb طرفدار بیشتری داشته باشد؟

دلایلی که باعث می شود چوب او اس بیطر فداران بیشتری داشته باشد :

1- این نوع چوب سبک است ولی همواره محکم و قوی است.

2- دوام تخته چوب زیاد است.

3- در همه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد.

4- وزن ورق او اس بی در همه شرایط آب و هوایییکسان می ماند.

این تخته چوب ها در ابعاد 1/22 × 2/44 متر مورد استفاده قرار می گیرند و در ضخامت های 9 – 11- 12 و 13 میل می باشد. مصارف استفاده از این نوع تخته ها در روکش سقف، دیوار، کفپوش، کابینتو پارتیشن مورد استفاده قرار می گیرند.