سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه‌بلوک نوعی سقف است که از ترکیب تیرچه و بلوک سبک سیمانی یا سفالی و یا فوم ساخته می‌شود. با توجه به این که بتن تحمل نیروی کششی چندانی ندارد، در این نوع سقف از بلوک‌های ذکر شده برای پر کردن قسمت زیرین سقف استفاده می‌شود تا با حذف بتن کششی، در مصرف مصالح صرفه‌جویی شود و وزن سقف سبک‌تر باشد. فقط مقداری از بتن (قسمت 10 سانتی متری پاشنه تیرچه) برای آن که میلگردها را در جای خود نگه دارد باقی می‌ماند. در این سقف وظیفه تحمل فشار را بتن بالایی و تحمل کشش را میلگردهای تحتانی بر عهده دارد.

طبق آزمایش‌های انجام‌ شده، از لحاظ لرزه‌ ای این سقف‌ها دارای صلبیت مناسبی می‌باشند و از عملکرد دیافراگمی مناسبی برخوردار است.

جزییات سقف تیرچه‌ بلوک به عنوان یکی از انواع سقف های رایج

جزییات سقف تیرچه‌ بلوک

انواع تیرچه مورد استفاده در سقف‌ های تیرچه‌ بلوک:

  • تیرچه پاشنه سفالی (به دلیل افت کیفیت و مقاومت پایین، استفاده از این نوع تیرچه ممنوع شده است).
تیرچه پاشنه سفالی در سقف تیرچه بلوک

تیرچه پاشنه سفالی در سقف تیرچه بلوک

  • تیرچه پاشنه بتنی
تیرچه پاشنه بتنی در سقف تیرچه بلوک

تیرچه پاشنه بتنی در سقف تیرچه بلوک

  • تیرچه فلزی با جان باز (کرومیت)
تیرچه فلزی با جان باز

تیرچه فلزی با جان باز