سقف طاق ضربی

سیستم طاق ضربی یکی از قدیمی‌ ترین انواع سقف های رایج در کشور می‌باشد. فاصله بین تیرهای فرعی این سیستم بین 70 تا 100 سانتی متر می‌باشد و حداکثر دهانه قابل‌ اجرا برای این نوع سقف 5 متر می‌باشد. برای ساخت این سقف از آجر فشاری، گچ و خاک استفاده می‌شود. برای استحکام بیشتر و انتقال بار از سقف به تیرهای وارده، آجرها به صورت قوسی کار گذاشته می‌شوند.

این سقف در برابر بارهای افقی (زلزله) صلبیت کافی را نداشته و به دلیل نداشتن یکپارچگی کافی، در هنگام زلزله معمولاً سقف دچار ریزش می‌شود. سقف طاق ضربی جز سقف‌های انعطاف‌پذیر است که توزیع نیروی زلزله بین اعضای لرزه بر اساس سطح بارگیر انجام می‌شود.

سقف طاق ضربی یکی از انواع سقف های رایج در ایران

شمای کلی سقف طاق ضربی

ردیفمزایامعایب
1سرعت اجرای بالایکپارچه نبودن و عدم انسجام کافی و در نتیجه ضعف در برابر زلزله
2در دسترس بودن مصالحخوردگی آهن در تماس سیلیکات گچ
3عدم نیاز به تخصص بالالرزش بیش‌ از حد
4سنگینی بیش ‌از حد

 نکات اجرایی

  • مقدار قوسی که در سقف لحاظ می‌شود نباید به حدی زیاد باشد که باعث سنگینی سقف و هدر رفت مصالح گردد.
  • دهانه‌ ها باید به‌ طور مساوی اجرا گردند چرا که اگر یک دهانه تنها اجرا شود ممکن است تیر آهن ایستایی خود را از دست‌ داده و سقف ریزش کند.