مزیت های استفاده از آندوویلا

یکی از ویژگی‌های مهمی که هر سقفی باید داشته باشد، وزن پایین است. در واقع شما باید سقفی را برای ساختمان خود انتخاب کنید که در کنار دیگر ویژگی‌های خود، وزن کمی را نیز به ساخمان تحمیل کند؛ چراکه تحمیل کردن وزن اضافی به ساختمان با متریال اضافی به معنای کاهش عمر مفید آن ساختمان است.

  • سازگاری با هر نوع آب و هوا
  • تحمل بار زیاد
  • عایق صوتی
  • قیمت مناسب