/مزیت های استفاده از آندوویلا

 

اگر از ما بپرسید بزرگ‌ترین مزیت آندوویلا چیست قطعا پاسخ می‌دهیم که بعد از قیمت مناسب و بی نیاز کردن شما از خرید مصالح بیشتر، مزیت دیگر آن وزن پایین این ورقه‌های پوششی است که مانند نصب چوب ترموود عملیات نصبی راحتی را دارند. به عنوان برخی دیگر از مزایای این سقف‌ها می‌توان به مواردی چون:

  • سازگاری با هر نوع آب و هوا
  • تحمل بار زیاد
  • عایق صوتی
  • قیمت مناسب