مشخصات چوب ضد آب osb

 

این ورقه ها عموما در ابعاد 122×244 و 125×250 سانتیمتر با قطرهای 6 تا 25 میلیمتر ساخته میشوند .