موارد استفلده از چوب osb ؟

در صنعت ساختمان (سقف ، بام ، كف و ديوارها)

  1. پوشش دیوار:  استحکام عالی و قابل نصب بر روی سطوح کلیه دیوار ها با امکان اجرای انواع نما  بر روی آن
  2. پوشش سقف آخر (بام): عایق صوت و استحکام کافی برای اجرای بتن سبک، بار برف و بار ناشی از باد
  3. پوشش سقف: محکم، سخت و مقاوم در برابر ضربه و مناسب برای سقف در سازه های LSF
  4. زیرسازی: OSB یک بستر یکنواخت و محکم را برای نصب سرامیک، پارکت و پوشش کف ها فراهم می کند.

صنعت مبلمان:
OSB بصورت گسترده در صنعت مبلمان کاربرد دارد.