چه عملکردی در ساختار کینگستون باعث زیبایی و ماندگاری در این محصول میشود؟

 

وجود سنگریزه های پرتراکم و منظم با نمای منحصر به فرد و نقش حفاظتی ورق با لایه اکریلیکی و عدم زنگ زدگی فلز گالوالوم در برابر تغییرات جوی ، سبب می گردد تا زیبایی این محصول همیشه ماندگار باشد و  جلا و رنگ آن در دراز مدت محو نگردد.