کاربرد آندوویلای قرمز

 

به دلیل انعطاف پذیری ،آندوویلا قرمز در شرایط آب و هوایی گوناگون حتی در یخبندان ترک برنمی دارد و هیچگاه نگران نشت آب نخواهیم بود.میخ کوبی بدون زحمت.میخ های گالوانیزه ویژه با کلاهک و واشر یکپارچه از نشت آب باران جلوگیری می کند.ورق های آندوویلا قرمز با اره یا کاتر مخصوص به قطعات دلخواه بریده می شود.

برجستگی مخصوص حاشیه آندوویلا قرمز طوری طراحی شده است که از نفوذ و برگشت آب باران و برف در کلیه شرایط آب و هوایی کاملاً جلوگیری می کند و همچنین در مقابل فشار ناشی از باد کاملاً مقاوم می باشد.چنانچه شیب سقف زیاد نباشد به راحتی می توان روی سقف آندوویلا قرمز روی قسمتهای همپوشانی راه رفت. و روی سقف با شیب زیاد که از نردبان استفاده می شود ، فشاری که به سقف وارد می شود باعث صدمه و تغییر شکل تایل ها نمی شود.