نوشته‌ها

اجرا و ساخت سقفهای شیبدار ، گنبدی و قوس دار

آندوروف نمایندگی و مجری تخصصی ساخت و پوشش سقفهای شیبدار ، قوس دار و گنبدی در سراسر آذربایجان شرقی میباشد . 

اجرای تخصصی سقفهای گنبدی و قوس دار

آندوروف مجری تخصصی انواع سقف های شیبدار، قوس دار و گنبدی .