شرکت آندوروف تنها نماینده رسمی و انحصاری محصولات پوشش بام BTG در شمالغرب کشور.