نوشته‌ها

مشخصات بسته بندی آندوویلا

,
مشخصات بسته بندی آندوویلا تعداد ورق در هر بسته       10 عددسطح پوشش هر بسته      3.12 متر مربعوزن هر بسته                  12.7 کیلوگرم