نوشته‌ها

حداقل شیب برای اجرای شینگل

,
حداقل شیب مناسب برای استفاده از شینگل چالش های استفاده از سقف شیبدار با شیب کم بسیار واضح است. یکی از مشکلاتی که در این این سقف ها ایجاد می شود جمع شدن آب ناشی از بارش باران و یا ذوب شدن برف بر روی سقف شیبدار می باشد که به دلیل شیب کم، دیرتر ب…