نوشته‌ها

مزایای سقف شینگل

مزایای استفاده از سقف شیبدار شینگل بسیار زیاد است. نصب سریع و آسان است . این نوع سقف بر روی بام ساختمان های قدیمی و جدید شسروانی قابل اعمال است. در برابر طوفان ها و وزش بادهای شدید مقاوم هستند و در حالت کلی دستخوش تغییرات جوی و اقلیمی…