نوشته‌ها

مشخصات آندوویلا؟

,
مشخصات آندوویلا طول آندوویلا                         106 سانتی مترعرض                                 40 سانتی مترسطح خالص پوشش هر ورق    0.312 متر مربعضخامت                              3 میلیمتروزن هر ورق                         1.27 کیلوگ…