نوشته‌ها

مشخصات آندوویلا؟

,
مشخصات آندوویلا طول آندوویلا                         106 سانتی مترعرض                                 40 سانتی مترسطح خالص پوشش هر ورق    0.312 متر مربعضخامت                              3 میلیمتروزن هر ورق                         1.27 کیلوگ…

مشخصات بسته بندی آندوویلا

,
مشخصات بسته بندی آندوویلا تعداد ورق در هر بسته       10 عددسطح پوشش هر بسته      3.12 متر مربعوزن هر بسته                  12.7 کیلوگرم