نوشته‌ها

سایر کاربردهای OSB

ساخت سازه باربر در مبلمان ، مغزی دربغرفه سازی و غرفه آرایی ساخت بیلبوردهای تبلیغاتیبسته بندی ، پالت سازی و ساخت کانتینرهای حمل با شرایط خاص سامان دهی انبارهاساخت پانلها , برای طبقات و نیز دیوارها و همچنین ستونها برای ساخت ساختمانساختن عناصر داخلی…