نوشته‌ها

کاربردهای تخته های OSB

, ,
کاربری تخته او اس بی تخته های OSB کاربردهای گسترده ای در صنایع دارد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود: در صنعت ساختمان؛ سقف، بام، کف و دیوارها پوشش دیوار: استحکام عالی و قابل نصب بر روی سطوح کلیه دیوارها با امکان اجرای انواع نما بر روی آن پوشش سقف آخر (بام): عا…