نوشته‌ها

انواع چوبهای OSB

انواع تخته OSB از نظر عملکرد مکانیکی و مقاومت نسبی در برابر رطوبت و فشار تخته های OSB در3 نوع در استاندار EN300 OSB/1 جهت استفاده در مبلمان و فضای داخلی منازل. OSB/2 جهت استفاده در موارد تحمل بار در شرایط خشک. OSB/3 جهت استفاده در موارد تحمل بار …