تقسیم بندی انواع سقف ها از نظر رفتار لرزه ای

سقف به‌ عنوان اولین عضو در مسیر انتقال بارهای ثقلی و جانبی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک ساختمان است که وظیفه‌ی آن ضمن تحمل و انتقال بارهای ثقلی، دریافت نیروی جانبی زلزله و توزیع آن بین اجزای لرزه بر قائم (مانند ستون‌ها، مهاربندها و دیوارهای برشی) می‌باشد. هر چه سقف صلب‌ تر باشد، رفتار سازه در هنگام زلزله بیشتر قابل پیش‌بینی می‌باشد.

رفتار انواع سقف ها در برابر زلزله

نیروی زلزله وارد بر سازه و سهم هر طبقه در مقابله با آن

تقسیم بندی  انواع سقف ها از نظر  رفتار لرزه ای

  • سقف صلب: در این سقف بار جانبی زلزله به نسبت سختیِ اعضای قائم لرزه بر، بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
  • سقف انعطاف‌پذیر: در این سقف‌ ها بار جانبی زلزله به نسبت وزن لرزه‌ای (بار مرده و درصدی از بار زنده مربوط به سطح بارگیر عضو) بین اعضای لرزه بر تقسیم می‌شود.
  • سقف نیمه صلب: در این نوع سقف توزیع نیروی زلزله بر اساس ترکیبی از دو حالت فوق انجام می‌شود.

با صلب در نظر گرفتن دیافراگم می‌توانیم نیروهای جانبی وارد بر ساختمان را به سیستم باربر جانبیِ قائم از جمله دیوار برشی و یا بادبندها انتقال دهیم، در واقع دیافراگم سازه در نقش سیستم باربر جانبیِ افقی ایفای نقش می‌کند. اگر دیافراگم‌ها، اولین عضو از سازه که در مسیر انتقال بار قرار دارند، صلب نباشد، حتی در صورتی‌ که اعضای باربر جانبیِ قائم با سختی بسیار زیادی داشته باشیم، نیروی زلزله به‌ درستی از سقف به آن‌ ها منتقل نشده و به احتمال زیاد مقاومت ساختمان در برابر زلزله مختل می‌شود؛ به‌ عبارت ‌دیگر در ساختمان سقف‌ ها رابط اعضای باربر جانبی ِقائم با یکدیگر و توزیع‌ کننده‌ ی نیروی جانبی بین آن‌ ها هستند پس ساخت و اجرای یک سقف با صلبیت کافی، از پارامتر های مهم در طراحی سازه‌ ها می‌ باشد.

انواع دال سقفی

شکل برخی از انواع دال های سقفی