فرق آندولین و آندوویلا چیست؟

 

ورقهای پوشش سقف آندولین و آندوویلا هر دو از یک جنس می باشند. فرآیند تولید آنها نیز یکسان است. اما تفاوت ورق های آندولین وآندوویلا فقط در شکل ظاهری، ابعاد و اندازه، نوع رنگ و موارد استفاده آنها می باشد