مزایای آندوویلا؟

  • مقاوم در مقابل راه رفتن
  • طیف رنگی متنوع آندوویلا
  • صرفه جویی در زیرسازی
  • همپوشانی کاملا مطمعن
  • نصب آسان
  • وزن سبک
  • جلوگیری از نشست
  • جریان دایمی هوا
  • پوشش سقف قابل اعتماد