مزایای آندوویلا

1- صرفه جویی در زیر سازی 

2- طیف رنگ متنوع آندوویلا

3- مقاوم در برابر راه رفتن 

4- وزن سبک 

5- نصب آسان 

6- همپوشانی کاملا مطمعن 

7- پوشش سقف قابل اعتماد 

8- جریان دایمی هوا

9- جلوگیری از نشت