مشخصات کینگستون؟

تایل های کینگستون از هسته ای متشکل از آلیاژ های روی و آلومینیوم و آلوزینک تشکیل شده که هر کدام با درصد هایی در ساختار اصلی این محصول مورد استفاده قرار گرفته اند .

رویه این محصول از سنگ ریزه های رنگی تشکیل شده که با چسب مقاوم مخصوصی روی هسته اصلی فیکس شده و  با لعابی روی آن پوشانده شده است تا در مقابل گرد و غبار محیطی مقاوم بوده و آنها را جذب ننماید و بنوعی خاصیت خود پاک شوندگی دارد.