کلاهک استاندارد چیست؟

 

کلاهک استاندارد برای تامين هوای تازه مورد نياز براي کليه مکان هاي تهويه مورد استفاده قرار می گيرد. در كليه اتاقهای نصب هواسازها چه در پشت بام  و يا در موتور خانه های مركزی ساختمان، نياز می باشد تا هوای تازه مورد استفاده توسط دستگاهها و سيستمهای تهويه از محيط خارج تامين شود. در اين گونه موارد در ديواره های فضای نصب تجهيزات از دريچه هايی با افت كم و قابليت هوا رسانی بالا استفاده مي شود كه علاوه بر انتقال موثر دبی هوای مورد نياز از ورود باران ،‌خاشاك و جانوران كوچك نيز جلوگيری به عمل آورد.