نوشته‌ها

تاثیر جنس پوشش بام و دیوارپوش ها در اتلاف انرژی ساختمان

اتلاف انرژی ساختمان
 

پوسته ها، کلیه سطوح پیرامونی ساختمان اعم از دیوارها، سقف ها، کف ها، بازشو ها و نظایر آن ها هستند که از یک طرف با فضای خارج و از طرف دیگربا فضای داخل در ارتباط است( مقررات ملی ساختمان، مبحث ۳ ). پوشش بام و دیوارها بخشی از پوسته ساختمان است که به طور مستقیم در معرض تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد. تعاملات حرارتی که بین بام و دیوار و فضای بیرون صورت می گیرد شامل: دفع گرما، جذب گرما و انعکاس خورشیدی است. در صورت عدم پیش بینی راهکار مناسب، این تغییرات از طریق بام و دیوارها به فضای داخل منتقل می شود که این امر باعث به هدر رفتن انرژی می شود.

میزان انرژی مصرفی در یک ساختمان به عوامل متعددی بستگی دارد که اهم آن ها به شرح زیر هستند:

  1. میزان تعویض و نفوذ ها
  2. اختلاف دمایی بین فضای کنترل شده و خارج ساختمان
  3. میزان انرژی رایگان دریافتی در اوقات مختلف سال
  4. ضریب انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان

برای طراحی مطلوب در سقف ها، می توان راه کارهایی ارائه داد، به گونه ای که بتوان باعث صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی وکاهش هدر رفت حرارتی شد. به این معنا که هم مسائل اقلیمی و هم مقرارت و آیین نامه های ساخت را در آن ها رعایت کرد. عایق کاری، استفاده از مصالح نوین، تغییر فرم سقف و … راه کارهایی هستند که در هنگام طراحی بام می تواند در بهبود عملکرد حرارتی آن موثر واقع شود.

با توجه به آنکه ورق های upvc دارای ضریب هدایت گرمایی پایین تری نسبت به سایر مصالح رایج در پوشش بام و دیوار پوش ها می باشد، استفاده از آن ها باعث جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها می شود.

* ضریب هدایت گرمایی: مقدار انرژی گرمایی که ماده می تواند در واحد سطح، در واحد ضخامت و در واحد زمان و در دمای مشخص از خود عبور دهد. هرجه ضریب هدایت گرمایی کمتر باشد، نشان دهنده آن است که ماده قابلیت انتقال انرژی گرمایی کمتری دارد و برای عایق مناسب می باشد.