نوشته‌ها

کلاهک استاندارد چیست؟

 

کلاهک استاندارد برای تامين هوای تازه مورد نياز براي کليه مکان هاي تهويه مورد استفاده قرار می گيرد. در كليه اتاقهای نصب هواسازها چه در پشت بام  و يا در موتور خانه های مركزی ساختمان، نياز می باشد تا هوای تازه مورد استفاده توسط دستگاهها و سيستمهای تهويه از محيط خارج تامين شود. در اين گونه موارد در ديواره های فضای نصب تجهيزات از دريچه هايی با افت كم و قابليت هوا رسانی بالا استفاده مي شود كه علاوه بر انتقال موثر دبی هوای مورد نياز از ورود باران ،‌خاشاك و جانوران كوچك نيز جلوگيری به عمل آورد.