سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان : برای سبک‌سازی سازه ساختمان مصالح سبك بكار گرفته می‌شود. مصالح سبك مصالحی هستند كه در مقايسه با ساير مصالح مشابه وزن كمتري داشته و با به‌کارگیری آن‌ها وزن كلي ساختمانكاهش می‌یابد. استفاده از این نوع مصالح باعث سبك …